سؤالات خود در هر زمينه از دندانپزشکی و درمان های نوین آن را از ما بپرسید.


نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم دی 1389 ساعت 21:7 شماره پست: 275

يكي از مهمترين دلايل مراجعهء مردم، به دندانپزشكي درد دندان است. در بسياري از موارد براي تسكين درد دندان نياز به درمان كانال ريشه دندان مي باشد.از اين رو سئوالات زيادي در رابطه با اين درمان در ذهن مردم نقش بسته است كه در زير به اين سئوالات و پاسخ آنها پرداخته مي شود.

   عصب كُشي يا عصب كشي كدام صحيح است؟

واقعيت اين است كه هيچكدام از اين دو واژهء معادل دقيق واژهء روت كانال تراپي يا درمان كانال ريشهء دندان نيست.درمان ريشهء دندان شامل خارج كردن بافت خونرساني، عصبي ولنفاوي از داخل حفرهء مركزي دندان و پر كردن و مسدود كردن اين مجرا است بگونه اي كه امكان رشد و تكثير ميكروبها در آن فضا  از بين برود.بنابراين بهتر است كه واژهء كامل يعني درمان كانال ريشهء دندان بكار رود.

   دندان من هيچ دردي نداشت ولي هنگامي كه به دندانپزشك مراجعه كردم آن را درمان كانال ريشه كرد،چرا؟

بايد دانست دلایل زیادی برای نياز به درمان كانال ريشه وجود دارد كه يكي ار آن موارد براي كنترل دردپالپيت غير قابل برگشت است . در موارد زيادي ميكروبها از طريق پوسيدگي به داخل كانال دندانها نفوذ كرده واين بافت را از بين مي برند. با از بين رفتن اين بافت امكان تكثير ميكروبها در آن بوجود آمده و احتمال ايجاد آبسه هاي دندان و عفونتهاي ته ريشه بوجود مي آيد بدون اينكه قبلا دردي داشته باشد. در ضمن در مواردي به خاطر نيازهاي پروتزي، ضربه به دندانها،حساسيتهاي بيش از حد تحمل بيمار و… نياز به درمان روت كانال بوجود مي آيد.

   چرا دندانپزشك من، هنگامي كه دندانم را روكش كرده است آن را درمان ريشه نكرده است؟

درمان كانال ريشه براي انجام درمانهاي پروتزي نظير روكش و بريج و…لازم نيست وتا جايي كه امكان دارد بايد از انجام اين درمان براي دندانهايي كه بافت سالم دارند اجتناب كرد.دندان روت كانال شده تغذيه خوني خود را از دست داده و ترد شكننده مي شود و پايهء مناسبي براي بريج و روكش نيست از اين رو تا حد امكان از روت كانال كردن اين دندانها احتناب مي شود.

   دندان من سالها پيش درمان روت كانال شده است،چند ماه پيش پر كردگي اين دندان افتاده است ولي اكنون اين دندان درد مي كند. چرا دنداني كه روت كانال شده است درد دارد؟

بايد توجه داشت دندان به علت هاي مختلفي دچار درد مي شود كه يكي از آنها تحريك عصب داخل كانال ريشه است ولي فشرده شدن غذا روي لثهء نگهدارندهء دندان ، وجود پاكتهاي عميق در اطراف دندان و شكستگي تاج ، ريشهء دندان و عفونت مجراي كانال ريشه نيز از عواملي است كه باعث ايجاد درد در دندان مي شود.

هنگامي كه درمان روت كانال به درستي انجام شده باشد ولي تاج دندان پر كردگي مناسبي نداشته باشد ميكروبهاي داخل دهان با نفوذ مجدد به كانال ريشه باعث ايجاد عفونت در آن ناحيه شكسته شدن سد  ايجاد شده توسط دندانپزشك مي شود و مجددا‎‎‎‏ً درد ايجاد مي شود بنابر اين هنگامي كه دندانتان روت كانال شده است، بلافاصله پيش از خالي شدن پر كردگي جهت ترميم مجدد آن اقدام كنيد.

 

   نكات زير را هميشه به خاطر داشته باشيد :

 

    با مراجعه مرتب به دندانپزشك پوسيدگي دندانها رادر مراحل اوليه پر نمائيد تا درد دندان به سراغ شما نيامده و نياز به درمان روت كانال دندان نداشته باشيد.

   هنگامي كه دندانهاي شما به آب سرد، گرم و يا شيريني حساس بود فوراً به دندانپزشك مراجعه نمائيد تا تحت درمان قرار گيرد.

   پس از پر كردن ،دندانها تا مدتي نسبت به آب سرد و گرم حساس هستند.در اين موارد از تحريك دندان با آب سرد و گرم خودداري كنيد تا دندان خود به خود در مقابل عوامل تحريك كننده مقاومت كرده و مسئله حل گردد.

   احتمال ايجاد درد در حين درمان روت كانال و يا پس از آن وجود دارد و بايد با كاربرد داروهاي تجويز شده توسط دندانپزشك اين دردها را كاهش داد.

   پس از درمان روت كانال جهت معاينات دوره اي به دندانپزشك خود مراجعه كنيد.در صورتي كه دندانپزشك براي محافظت بيشتر از دندان شما روكش را پيشنهاد مي كند حتماً اين كار را انجام دهيد تا از آسيب هاي بعدي به دندان جلوگيري كنيد.

   همواره بايد توجه داشت دندا نهايي كه تحت درمان دندانپزشكي از نظير ترميم، روت كانال يا درمان لثه قرار گرفته اند ضعيف تر از دندانهاي طبيعي بوده و نياز به مراقبت بيشتر دارند. از اين رو با محافظت بيشتر از اين دندانها و تميز نگه داشتن آنها به عمر آنها بيفزائيد.

   جراحي انتهاي ريشه دندان نيزيكي از درمانهاي مربوط به روت كانال تراپي است ودر مواردي انجام مي شود كه دندان به روشهاي معمول پاسخ نداده است.

كشيدن دندان به عنوان آخرين راه براي بر طرف كردن درد و عفونت پيشنهاد مي شود نه اولين راه. دندان عضو بسيار مهمي است كه خداوند متعال به ما عنايت فرموده  و خوشبختانه با درمانهاي دندانپزشكي مي توان آنها را تا آخر عمر حفظ كرد.

   هميشه پيشگيري ارزانتر از درمان است. كساني كه براي معاينات دوره اي منظم شش ماه يكبار به دندانپزشك مراجعه مي كنند،هزينهء كمتري از ديگران پرداخت مي نمايند.


+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت   توسط دکترسیدحسین رجالی ِ  |