سؤالات خود در هر زمينه از دندانپزشکی و درمان های نوین آن را از ما بپرسید.

نوشته شده در سه شنبه هفدهم اسفند 1389 ساعت 10:29 شماره پست: 292
موردی که در این جا مشاهده می کنید مربوط به دندان های خانمی ۴۲ ساله است که همان طور که می بینید بدرنگی فقط یک دندان کل زیبائی لبخند را از بین برده است.دندان ها بعد از ضربه ، روت کانال تراپی و یا عفونت دندان ممکن است به چنین عارضه ای دچار شوند.

علت تغییر رنگ دندان نفوذ مواد تغییر شکل یافته از درون محفظه پالپ دندان به عاج دندان می باشد.درمان چنین دندان هائی یکی از سخت ترین و در عین حال هنرمندانه ترین درمان ها در دندانپزشکی زیبایی است.برخی اقدام به روکش کردن چنین دندان هائی می نمایند که در مواردی که بیشتر تاج این دندان ها سالم باشد کار عاقلانه ای به نظر نمی رسد و در این موارد تاجائی که می توانیم باید رنگ اولیه دندان را بر گردانیم.

در مورد این بیمار از روش بلیچینگ داخل دندانی استفاده شد.دندان هائی که با این روش بلیچینگ می شوند باید درمان روت کانل کاملی داشته باشند. در این درمان کل پرکردگی داخل دندان تخلیه شده و مواد سفید کننده در داخل محفظه پالپ دندان قرار می گیرد.

این درمان ممکن است دریک یا چند جلسه(بستگی به پاسخ دندان دارد)انجام شود.پس از حصول سفیدی مطلوب دندان مجددا" با مواد همرنگ دندان پر می شود.

همان طور که مشاهده می شود نتیجه درمان بسیار خوب و رضایت بخش بوده است.(توجه نمائید قرمزی کنار لثه به این خاطر است که عکس بلافاصله بعد از کار دندانپزشکی گرفته شده که این مسئله بعد از چند ساعت برطرف می شود.)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت   توسط دکترسیدحسین رجالی ِ  | 


نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم خرداد 1390 ساعت 23:44 شماره پست: 299
موردی که در زیر مشاهده می کنید ترکیبی از درمان های مختلف دندانپزشکی زیبائی است که برای خانمی حدود ۴۴ ساله انجام داده ام.(هر چند پس از درمان چندین سال جوان تر از سن خود به نظر می رسند) .در این محموعه درمان ،جراحی زیبایی لثه ، لامینیت ونیر جینی بر روی شش دندان جلو و و کراون آلومینا بر روی دندان های آسیای کوچک برای این خانم انجام داده ام.کل مراحل  درمان حدودچهارجلسه و در دو ماه انجام گردید.این خانم که تا قبل از این هنگام لبخند لثه های خود را نشان می داد و در ضمن اندازه دندان های عقب تناسبی با دندان های جلو نداشته است.در عین حال قوس لبخند شکل خود را از دست داده است.

از طرفی این خانم از ابتدا دوست داشته  دندان های بسیار سفید و براقی داشته باشد.بنابر این رنگ دندان ها نیز با سلیقه ایشان Holleywood Smile (سفید و درخشنده) انتخاب شده است.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت   توسط دکترسیدحسین رجالی ِ  |