دندان ها ی دائمی به طور طبیعی تماس ملایمی با یکدیگر دارند به گونه ای که وقتی یک نخ دندان را از بین آن ها رد می کنید با یک صدای کلیک از بین دندان ها رد می شود.ولی در برخی از افراد بین دندان ها فاصله وجود دارد وزیبائی فرد تحت تأثیر قرارمی گیرد.فاصله بین دندان ها به دلایل مختلفی به وجود می آید که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-بزرگ تر بودن اندازه فک نسبت به اندازه دندان ها: دراین افراد بین تمام دندان ها فاصله وجود دارد.

2-نداشتن برخی از دندان ها: در برخی افراد یک یا چند دندان از ابتدا وجود ندارد و همین مسئله باعث می شود بین دندان ها فاصله ایجاد شود.

3-وجود دندان های اضافی در فک: در برخی افراد یک دندان اضافی بین دو دندان جلو وجود دارد وهمین مسئله باعث فاصله بین دندان ها می شود.

4-وجود فرنوم بزرگ بین دندانی :فرنوم محل چسبندگی عضلات لب به فک بالا می باشد که به صورت پرده ای می باشد که می توان آن را از داخل لب بالا لمس کرد.درصورتی که این فرنوم بزرگ باشد ودر رویش دندان های جلو اختلال ایجاد کند بین دندان ها فاصله ایجاد می شود.

5-از دست دادن یرخی دندان ها:درصورتی که دندانی از دست برود سایر دندان ها به سمت محل بی دندانی حرکت کرده ونظم دندان ها از بین می رود.در این حالت فاصله های غیر قرینه وبسیاربدشکلی در دندان ها ایجاد می گردد.

5-بیماری های لثه:بافت نگهدارنده دندان اگر بیمار شود دندان ها حرکت کرده وفاصله هی زشتی در دندان ها ایجاد می گردد.

باید توجه داشت دندان های شیری کودکان به طور معمول فاصله دار هستند ونیازی به درمان یا مراقبت ویژه ای از این نظر ندارد.در ضمن در کودکان 7ساله که دندان های شیری جلو می افتد ودندان های دائمی درمی اید ابتدا بیین این دندان ها فاصله وجود دارد.این فاصله تاسن دوازده سالگی ورویش دندان های نیش بسته می شود.

درمان فاصله بین دندان ها:

همانطور که گفته شد فاصله دندان ها فرد را از تظر زیبائی با مشکل مواجه می کند ودر بسیاری از موارد بر روی اعتماد به نفس  وروابط اجتماعی وی تأثیر منفی می گذارد.درمان فاصله بین دندان ها در درجه اول حذف عامل بوجود آورنده است به عنوان مثال در صورتی که دندان اضافی بین دودندان جلو وجود دارد باید در اولین فرصت خارج شود .فرنوم بزرگ را نیزمی توان با جراحی حذف نمود.دندان هائی که از دست می روند باید هرچه زودتر جایگزین گردند که باعث به هم ریختگی سایر دندان ها نشود.

یکی از روش های بستن فاصله بین دندان ها به خصوص در سنین پائین درمان ارتودنسی است . با این درمان می اوان بسیاری از موارد فاصله بین دندان ها را برطرف نمود.ولی بسیاری از افراد بزرگ سال نمی توانند به راحتی با درمان های ارتودنسی کنار بیایند و روش های دیگر که سریعتر به نتیجه برسد را ترجیح می دهند.از طرفی برخی از موارد فاصله های دندانی به راحتی با درمان های باندینگ درمان می شود وبه کارگیری روش های وسیع ارتودنسی در آن ها منطقی به نظر نمی رسد.

باندینگ :یکی از مهمترین  روش های بستن فاصله بین دندان ها است .این روش بدین صورت است که مواد ترمیمی همرنگ دندان به کمک چسب های مخصوص (باندینگ) به کناره دندان ها اضافه شده وفرم داده می شود تا دندان ها به صورت طبیعی در آیند .با این روش می توان دندان ها را به شکل جدید درآورد وطرح لبخند وی را تصحیح نمود.استفاده از این روش به طور معمول نیازی به تراش دندان ندارد.

ونیر های چینی : ونیرهای چینی یا لامینیت ها قطعات نازکی از جنس چینی هستند که به جای مینای دندان قرار می گیرد ودرمان مناسبی برای فاصله دندان ها درمواردی است که همه دندان های جلو درگیر هستند.استفاده از این نوع درمان هنگامی که فقط یک فاصله بین دندان های جلو وجود دارد منطقی به نظرنمی رسدمگر این که اهداف دیگری نظیر تصحیح رنگ وفرم دندان ها نیز مدنظر باشد.در این روش سطح روئی دندان بین 0.5 تا 0.7 میلیمتر تراش می خورد.

بیماری که مشاهده می کنید خانم 25 ساله ای است که برای درمان فاصله دندان ها به مطب دندانپزشکی آقای دکتر سید حسین رجالی  مراجعه نموده است.

 

 

 

در معاینه دندان های این خانم مشاهده می شود که دو دندان وی (دندان های شماره 2) وجود ندارد.دندان های نیش به سمت جلو حرکت کرده اند وتا حدودی جای دندان های لترال را پرکرده اند.فاصله نسبتا" زیادی بین دندان های جلو وجود دارد.روش های مختلف درمان نظیر ارتودنسی وکاشت دندان وباندینگ برای وی توضیح داده می شود.بیمار به دلایل مادی امکان انجام درمان های وسیع نظیر ارتودنسی وایمپلنت را ندارد.درمان باندینگ گزینه انتخابی است.در طی یک جلسه یک ساعته دندانپزشکی وبدون بی حسی ویا تراش وسیع دندان ها درمان باندینگ وتغییر فرم دندانهای نیش انجام می گردد.